CÁC CHUYÊN KHOA

  • KHOA MẮT
  • KHOA DƯỢC
  • KHOA NHIỄM
  • KHOA HÔ HẤP
  • ĐƠN VỊ COVID
  • KHOA NỘI TIẾT
  • KHOA TIM MẠCH
  • ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ
  • ĐƠN VỊ LÃO KHOA
  • KHOA KHÁM BỆNH
  • KHOA XÉT NGHIỆM
  • KHOA DINH DƯỠNG
  • KHOA NỘI TIÊU HÓA
  • KHOA TAI MŨI HỌNG
  • KHOA NỘI THẦN KINH
  • ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO
  • KHOA GÂY MÊ – HỒI SỨC
  • KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
  • KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
  • KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT
  • KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP
  • KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
  • KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  • KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ
  • KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
  • KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
  • PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  • PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
  • PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
  • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  • PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
  • PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ
  • PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  • PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  • PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Bệnh viện An Bình luôn tiên phong trong ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, cùng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo để trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn tại Việt Nam.

  GÓC TRI ÂN

  Bác Sĩ Bệnh viện Hùng Vương đóng góp quỹ khám chữa bệnh người nghèo tại Bệnh viện An Bình. Bệnh viện xin gửi lời cám ơn đến các Bác sĩ đã có lòng hảo tâm giúp đỡ.
   
  Bác Sĩ Hùng Vương Hospital
  Thư cám ơn Ban trị sự Chùa Bà Thánh Mẫu Bình Dương đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, dong góp cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo – Bệnh viện  An Bình.
   
   
  Chùa Bà Thánh Mẫu Bình Dương

  Thư cám ơn Ông Dương Văn Bình – Hiệu trưởng trường Nhật Ngữ Tâm Việt đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, đóng góp cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo – Bệnh viện  An Bình.

  Ông Dương Văn Bình Hiệu trưởng

  Bác Sĩ Bệnh viện Hùng Vương đóng góp quỹ khám chữa bệnh người nghèo tại Bệnh viện An Bình. Bệnh viện xin gửi lời cám ơn đến các Bác sĩ đã có lòng hảo tâm giúp đỡ.
   
  Bác Sĩ Hùng Vương Hospital
  Thư cám ơn Ban trị sự Chùa Bà Thánh Mẫu Bình Dương đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, dong góp cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo – Bệnh viện  An Bình.
   
   
  Chùa Bà Thánh Mẫu Bình Dương

  Thư cám ơn Ông Dương Văn Bình – Hiệu trưởng trường Nhật Ngữ Tâm Việt đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, đóng góp cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo – Bệnh viện  An Bình.

  Ông Dương Văn Bình Hiệu trưởng